สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

Responsive image 

กลุ่มงานต่างๆ 1.1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป      > งานการเงิน      > งานพัสดุ      > งานธุรการ 1.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1.3 ส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล 1.4 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 1.5 กลุ่มงานนิติกร 1.6 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และ เภสัชสาธารณสุข 1.7 กลุ่มงานงานประกันสุขภาพ 1.8 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 1.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 1.9 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 1.11 กลุ่มงานงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 1.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 1.13 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก อำเภอเมือง อำเภอแม่ทา อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านธิ อำเภอเวียงหนองล่อง

แบบฟอร์ม


Link เว็บหน่วยบริการ ในลำพูน

สถิติการใช้งานเว็บไซต์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ free meeting  icon HDC on Cloud
ega
Saraban as a Service
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ free meeting  iconลงทะเบียนอบรมประชุม

 


Responsive image
นายวิทยา พลสีลา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
( รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน )
หัวข้อ : การป้องกันและเฝ้าระวังมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Wanna Cry
เนื้อหา :

icon virus 

 

เกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า Wanna Cry
ทางสำนักคอมพิวเตอร์ได้ทำการปิด port ที่ Firewall หลักของมหาวิทยาลัยแล้ว


ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการติดไวรัสเบื้องต้น จึงแนะนำผู้ใช้งานทั่วไปดังนี้


                              1. Update Windows ให้เป็นปัจจุบัน

 

                                                                ขั้นตอน การ Update Windows XP

                                                                  

                                                                 ขั้นตอน การ Update Windows 7

 

                                                                  ขั้นตอนการ  Update Windows 10

                               2. อย่าเปิดไฟล์แนบ หรือ e-mail ที่ไม่รู้จักผู้ส่ง
                               3. หากเครื่องคอมพิวเตอร์ใดเปิดใช้งาน SMB ก็ให้ปิดการใช้งาน

                                                                   

                                                                   ดูขั้นตอนการปิดการใช้งาน SMB  

 

 

 

 

18516164 1794182643966477 201610717 n

 

 

เอกสารแนบ :
    ไม่มีเอกสารแนบ
View :


Responsive image